• Organic - SRAM® DB5, Avid® Elixir
  • Organic - Avid® BB7, All Juicy Models
  • Organic - Avid® BB5
  • Organic - SRAM® Guide, Avid® Trail
  • Organic - SRAM® Red 22
  • Organic - SRAM® DB5, Avid® Elixir (15 Pairs)
  • Organic - Avid® BB7, All Juicy Models (15 Pairs)
  • Organic - Avid® BB5 (15 Pairs)